2020. május 27.

Építészeti karakter és telekválasztás

Több alkalommal előfordul, hogy családi ház tervezésekor ügyfeleink olyan – tömegformálásában és megjelenésében egyedi – elképzelést szeretnének megvalósítani, ami az építési telkükön az adott jogszabályi keretek között nem megoldható.

Konkrét példák a nagyon alacsony hajlásszögű, illetve lapostetővel tervezett épületek, egyedi színű homlokzatburkolatok és tetőhéjazatok alkalmazása lehetnek. A települések önkormányzati rendeletei ugyanis a beépítési mutatókon túl követelményeket fogalmazhatnak meg a tervezendő épületek kinézetére vonatkozóan.

Amennyiben kiemelt építtetői szempont az épület hagyományos formáktól eltérő megjelenése, akkor már az építési telek kiválasztása (megvásárlása) előtt fontos a tájékozódás az adott területre vonatkozó – elsősorban a település Helyi Építési szabályzatában (HÉSZ) és Településképi Rendeletében (TKR) – foglalt előírásokról. Nem ritka például, hogy a tető hajlásszöge nem lehet alacsonyabb 30-35 foknál; a homlokzat színezésénél fehér, illetve világos pasztell színek alkalmazandók, a fedés héjazatának színe nem lehet például szürke, vagy fekete, esetleg kifejezetten csak natúr égetett agyag színben készülhet; sőt, bizonyos anyagok használata nem megengedett (jellemzően bitumenes zsindely és cserepeslemez) a jogszabály szerint. E rendeletek adott pontjai az egyszerű bejelentéssel tervezett épületekre is vonatkoznak! Tervezés közben a település főépítészével lehet, vagy – amennyiben a TKR előírja – szükséges a rendeletekben megfogalmazott településképi követelményeknek való megfelelésről egyeztetni, ilyenkor azonban már csak a jogszabályi kereteken belül van mozgástér.

Ezen önkormányzati rendeleteknek elérhetőnek kell lenniük az adott település honlapján, illetve a Nemzeti Jogszabálytárban (az önkormányzati rendeletek menüpont D1 és D2 témaköreiben) is, hatályos formában. Sajnos azonban előfordul, hogy a közzétételi kötelezettség ellenére a fenti helyeken nem találhatók meg e dokumentumok, ilyenkor érdemes a település műszaki irodáját, főépítészét, vagy polgármesterét megkeresni, szükség esetén személyesen egyeztetni az elképzelésekről – ilyenkor sokat segíthet az építész-tervező. Az építési telek kiválasztásának elején támpontot nyújthat még a szomszédos telkeken már megvalósult épületek formája, megjelenése, hiszen vélhetően azonos építési övezetben vannak. Azonban egy szabálytalanul megvalósított épület nem ad jogalapot a későbbiekben hasonló megoldások alkalmazására, így pusztán a már kialakult állapot alapján dönteni nem elegendő!

A fentiek miatt előfordulhat, hogy egy családi ház megtervezésekor már a telek kiválasztásához is érdemes építész-tervező segítségét kérni, hogy az építtető szubjektív szempontjain túl, a megvalósítás jogi lehetőségeiről is megfelelő körültekintéssel, időben tájékozódjunk.

Berkes Tamás Péter