2020. május 27.

Mikor kezdhetek építkezni?

Az egyik legelső kérdés, amikor családi ház tervezésével kapcsolatban keresnek meg minket, hogy mikor lesznek készen a tervek, mikor lehet kezdeni a kivitelezést? Az alábbiakban igyekszünk összefoglalni egy átlagos, egyszerű bejelentéssel épülő, új családi ház tervezésének folyamatát, lépéseit, szükséges időkereteit. A bejegyzés alapvetően a jogszabály* szerinti tervtartalom, műszaki dokumentáció elkészítésének időkeretéről szól, a kivitelezés tényleges kezdetét a tervezéstől függetlenül egyéb tényezők is befolyásolhatják (például a kivitelező cég vállalása, közműbekötések megléte illetve megépítése, valamint az időjárás).

A tervezés a tervezési program (és szerződés) összeállításával kezdődik, amiben a megrendelők igényei szerint összeírjuk a tervezendő épület főbb paramétereit, méreteit, helyiségeit, fontosabb műszaki (pl.: falazatok anyaga, födém típusa, tetőszerkezet) és gépészeti (pl.: fűtésrendszer, megújuló rendszerek), energetikai megoldásait, valamint minden egyéb olyan szempontot, amit építtetők fontosnak tartanak (pl.: helyiségek tájolása, anyaghasználat, színek).

A tervezési program alapján elkészítjük a vázlatterveket, mely alaprajzilag és térben is bemutatja az épületet. Ez a gyakorlatban több lépésben történik, alkalmanként személyes konzultáción egyeztetve a megrendelőkkel, folyamatosan finomítva a vázlatokat, amíg kialakul a véglegesnek tekinthető alaprajzi elrendezés, külső forma és megjelenés – ez a jóváhagyási terv. Egy átlagos családi háznál tapasztalataink alapján a tervezésnek ezen szakasza 4-6 hetet vesz igénybe. A munkafolyamatban ilyenkor célszerű lefolytatni – amennyiben erre jogszabály (a tervezés helye szerinti Településképi Rendelet) kötelez – a főépítészi szakmai konzultációt, mely a tervek rendeletben foglalt településképi követelményeinek való megfelelőségét vizsgálja. Amennyiben erre a helyi rendelet nem kötelez, kérésre akkor is lefolytatható, időkerete jogszabály szerint legfeljebb 8 nap.

Ezután kezdődik a teljes tervdokumentáció kidolgozása, a jogszabály szerinti tartalommal és formában, ez jelenti: az egyszerű bejelentéshez szükséges építészeti kiviteli terveket, tartószerkezeti kiviteli terveket, épületgépészeti műszaki leírást (melynek részét kell képezze az energetikai számítás, valamint az alternatív energia felhasználási lehetőségének vizsgálata), épületvillamossági műszaki leírást. E teljes, végleges tervdokumentáció elkészítése 40-50 naptári napot szokott igénybe venni.

A tervdokumentáció elkészülte után a tervek digitális (pdf) formátumban feltöltendők az ÉTDR rendszerébe (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer). A feltöltés után a bejelentési eljárás elindítható. (Az építésfelügyeleti hatóság ilyenkor ellenőrzi, hogy az egyszerű bejelentés tartalma megfelel-e jogszabályban* foglaltaknak, amennyiben a bejelentés hiányos, úgy az építésfelügyeleti hatóságnak 8 napon belül tájékoztatnia kell az építtetőt vagy képviselőjét erről.) Az építtető az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal kell, hogy bejelentse, tehát amennyiben a hatóság nem jelzett hiányt határidőn belül, a tényleges munkálatok ekkor kezdődhetnek el.

A teljes tervezési folyamat tehát – a szerződéskötéstől a kivitelezési munkálatok lehetséges legkorábbi megkezdésének időpontjáig – egy átlagos családi ház esetében három és fél hónap. Ez adott esetben lehet kevesebb (egyszerűbb épület, hagyományos megoldások), de több is; például: nagyméretű, többszintes családi ház esetén, egyedi szerkezetekkel és gépészeti megoldásokkal, ahol a jogszabályban előírt tervtartalmon túl teljes körű kivitelezési dokumentáció készítése javasolt, akár belsőépítészeti tervekkel kiegészítve.

Építtetőként érdemes tehát előre gondolkodni, a szükségesnél kevesebb időt fordítani a tervezésre nem érdemes, hiszen egy kellő körültekintéssel és alapossággal megtervezett épület biztosan gazdaságosabban megvalósítható és az építtetői igényeket is megfelelően teljesíteni fogja!

Berkes Tamás Péter

* a hír megírásának időpontjában hatályos jogszabály szerint
** E-építés portál, ÉTDR
*** 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről